Alle rechten voorbehouden

Disclaimer / Cookies / Privacy

Disclaimer

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Jouwzonvakantie.nl besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Jouwzonvakantie.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Jouwzonvakantie.nl zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Jouwzonvakantie.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. Je vrijwaart Jouwzonvakantie.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Afbeeldingen zijn waar mogelijk onder creative commons licentie (sa) en uit eigen collectie. Onderaan iedere pagina staan deze credits vermeld.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s) worden gedupliceerd / vermenigvuldigd. Alle rechten zijn voorbehouden aan de fotografen genoemd bij de Credits, Viator, de reisbureaus, Jouwzonvakantie.nl, 404web.nl en VT-teksten.nl.
Het is niet toegestaan afbeeldingen van deze site te kopiëren in welke vorm dan ook.

Wil je een afbeelding gebruiken? Neem dan gewoon contact met ons op. Vaak hebben we de afbeeldingen ook in hogere kwaliteit.

JouwZonvakantie in ingeschreven bij de KVK onder nummer 02068164 SBI-code: 7990 - Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus.

Cookies

Op onze websites wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser worden opgeslagen op jouw computer. JouwZonvakantie gebruikt cookies om jouw voorkeuren te bewaren. Het is voor ons technisch onmogelijk om deze functie aan te bieden zonder deze cookies.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, is de informatie die door middel van cookies wordt verzameld algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de opties van de browser aan te passen zodat cookies worden geweigerd. In dat geval kan het gebruik van onze dienst negatief worden beïnvloed.

Privacy Statement

Deze website maakt gebruikt van de diensten van affiliatepartners om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.
Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze affiliatepartners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet de affiliatepartner dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan de affiliatepartners verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de toetstemmingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Onze affiliatepartners zijn: TradeTracker, Daisycon, TradeDoubler, Affili.Net, Tiqets, Viator, E-visums en Booking.com