Alle rechten voorbehouden

Disclaimer

Disclaimer

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Jouwzonvakantie.nl besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Jouwzonvakantie.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Jouwzonvakantie.nl zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Jouwzonvakantie.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. Je vrijwaart Jouwzonvakantie.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Afbeeldingen zijn waar mogelijk onder creative commons licentie (sa) en uit eigen collectie. Onderaan iedere pagina staan deze credits vermeld.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s) worden gedupliceerd / vermenigvuldigd. Alle rechten zijn voorbehouden aan de fotografen genoemd bij de Credits, Viator, de reisbureaus, Jouwzonvakantie.nl, 404web.nl en VT-teksten.nl.
Het is niet toegestaan afbeeldingen van deze site te kopiëren in welke vorm dan ook.

Wil je een afbeelding gebruiken? Neem dan gewoon contact met ons op. Vaak hebben we de afbeeldingen ook in hogere kwaliteit.

JouwZonvakantie in ingeschreven bij de KVK onder nummer 02068164 SBI-code: 7990 - Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus.